Guide: Flyforsinkelse med SAS – Sådan får du op til 4.500 kr. i erstatning

Hvis et fly er forsinket og ventetiden er lang, kan der være en del ærgerlig tid at spilde i lufthavnen. Under nogle omstændigheder, kan du dog være berettiget til at få erstatning, ved forsinkelse eller aflysning, når du flyver med SAS.

Med denne guide kan du danne dig et overblik over, hvornår du har mulighed for at søge erstatning.

Har du været forsinket i mere end 3 timer med SAS de sidste år? Den nemmeste og hurtigste vej til erstatning for flyforsinkelse er med Flyhjaelp.dk – klik her og se, om du er berettiget.

Sådan ved du, om du har krav på erstatning

Retten til at modtage kompensation ved et forsinket eller aflyst fly, uanset flyselskab, er vedtaget i EU-forordningen 261/2004.

  1. Du kan kun kræve en pengekompensation ved et forsinket fly, hvis forsinkelsen er på minimum tre timer.
  2. Er forsinkelsen under tre timer, men over to timer, har flyselskabet krav på at servicere dig med mad og drikke i din ventetid. Enten ved at levere mad til jer, eller kompensere for de penge, i benytter på mad, op til et vist beløb.
  3. Er flyet så forsinket, at det kræver en overnatning, skal flyselskabet betale for en overnatning samt transport til og fra overnatningsstedet.
  4. Er du nødsaget til at booke ekstra hotelovernatninger eller betale for andre uforudsete udgifter grundet flyforsinkelse, har du ligeledes krav på erstatning for dette.

Sådan defineres det, om et fly er forsinket

Dine erstatningskrav afhænger blandt andet af, hvor længe dit fly er forsinket. Er dit fly forsinket mere end tre timer, har du ifølge EU-forordningen krav på at få erstatning. Dette gælder dog kun, hvis forsinkelsen er på mere end tre timer ved ankomst.

Hvis piloterne får indhentet en del af tiden under flyvningen, og I dermed ”kun” er 2,5 timer forsinket ved landing, er der altså ikke hjemmel til, at du kan kræve erstatning.

Ligeledes har du kun ret til erstatningen, hvis forsinkelsen er flyselskabets egen skyld. Bliver flyet forsinket grundet dårlige vejrforhold, eller lignende der ikke har noget med flyselskabet at gøre, er de ikke nødsaget til at betale erstatning til dig.

Tekniske problemer er jf. en dansk Højesteretsdom også flyselskabets ansvar.

Hvem kontakter man, hvis man vil søge om erstatning?

Hvis du mener, du har krav på erstatning, kan du vælge at kontakte SAS direkte. Dette gør du ved at kontakte deres Sales & Service afdeling, der kan guide dig gennem processen.

Som alternativ kan du også få en virksomhed (vi anbefaler Flyhjaelp) til at hjælpe dig.

Der findes et væld af virksomheder, der står klar til at hjælpe dig, hvis du mener, du har krav på erstatning. Disse virksomheder stævner flyselskaberne, hvis ikke de betaler det beløb, du har krav på i kompensation.

Som oftest kræver disse virksomheder ca. 25% af det samlende beløb, du får tilbage i erstatning. Dette er dog kun, hvis de vinder sagen for dig.

Det vil altså sige, at det langt de fleste steder koster dig 0,- hvis det ikke lykkes for dem, at vinde erstatningssagen.

SAS er en af de virksomheder, der hurtigst udbetaler kompensation og erstatning til deres forsinkede passagerer. I den anden ende af skalaen finder du bl.a. RyanAir, der forsøger at trække sagerne i langdrag. Midt imellem finder du bl.a. Norwegian.

Sådan søger du om erstatning gennem virksomheder

Hvis du vælger at få hjælp til at søge erstatning hos et af de mange firmaer, er opgaven lige til og langt mindre kompliceret og tidskrævende, end hvis du prøver at søge direkte hos SAS.

På langt de fleste hjemmesider er det forholdsvis let at ansøge om erstatning.

Alt du skal gøre er at udfylde nogle oplysninger om den flyafgang, du vil kræve erstatning for, samt nogle oplysninger omkring dig selv.

Derefter klarer det firma du har ansøgt hos resten af opgaven for dig, og melder tilbage til dig, når der er en afklaring i sagen, hvor du forhåbentlig vil få dine erstatningspenge udbetalt.

Vær tålmodig

Hvis du vælger at klage direkte til SAS, for at søge om erstatning, kan det ofte tage måneder, til tider år, før sagen bliver afsluttet.

Dette skyldes ofte, at flyselskaber trækker sagen så længe som muligt, da de håber, det vil få anklageren til at trække i land igen.

Søger du i stedet gennem et selskab, er chancen for at sagen er hurtigt afsluttet langt større, da SAS er bevidst om, at disse selskaber altid vil stævne flyselskaberne og ikke bare giver op.

Hvis et flyselskab går konkurs

Skulle det ske, at flyselskabet går konkurs, er du desværre sat i en dårlig position. Ved konkurs er det ikke muligt for selskabet at tilbagebetale den erstatning, du ellers er berettiget.

Heldigvis sker det yderst sjældent, at flyselskaber går konkurs, og et flyselskab som SAS ser også ud til at klare sig udmærket. Du kan naturligvis snakke med din forsikring, hvis du vil være sikker på at få erstatning, ved en eventuel konkurs.

FlyforsinkelseSAS.dk er en del af Flyforsinkelse-Guide.dk.